(Dân trí) – Thấu hiểu mong muốn về sự thuận tiện trong giao dịch tại thời điểm Covid-19 bùng phát, MSB đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, chia sẻ, đồng thời đảm bảo mọi giao dịch của khách hàng với ngân hàng diễn ra thông suốt và an toàn.

By admin