Hành tinh nóng đến mức làm bốc hơi kim loại – Giáo Dục Đại Học


Nhóm nghiên cứu quốc tế đứng đầu là Đại học Yale phát hiện khí quyển của ngoại hành tinh ở cách Trái Đất 456 năm ánh sáng chứa nhiều kim loại bốc hơi.

Tổng hợp bởi: Giáo Dục Đại Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *