Chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Hungary | Giáo dục – Giáo Dục Đại Học

Theo đó chương trình học bổng dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học, giảng viên, nghiên cứu viên có nguyện vọng nâng cao trình độ tại các viện nghiên cứu, đào tạo cấp cao tại Hungary.

Ứng viên có thể chọn đăng ký tham gia chương trình sau đại học đối với ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc sau tiến sĩ đối với ứng viên đã có bằng tiến sĩ. Không có giới hạn độ tuổi cho ứng viên ứng tuyển.

Ứng viên cần nộp hồ sơ online tại hệ thống của Quỹ học bổng Tempus trước 23 giờ ngày 27. 2 theo giờ Hungary, hồ sơ có thể điền bằng tiếng Hungary, Anh, Pháp hoặc Đức. Hồ sơ nộp qua bưu điện hoặc email sẽ không được chấp nhận.
Theo công bố của quỹ học bổng này thì, giá trị của học bổng sau đại học  là 80.000HUF/tháng và 70.000HUF/tháng hỗ trợ tiền ở. Còn đối với bậc sau tiến sĩ, học bổng 120.000HUF/tháng và 80.000HUF/tháng hỗ trợ tiền ở.

Địa chỉ nộp hồ sơ học bổng sau đại học qua online: https://scholarship.hu/
. Hướng dẫn nộp hồ sơ online: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants/ Tổng hợp bởi: Giáo Dục Đại Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *