Học bổng dành cho cán bộ đang làm việc đi học tại Canada | Giáo dục – Giáo Dục Đại Học

Các năm trước, chương trình học bổng này dành cho sinh viên đến từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với các cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu tại các tổ chức sau trung học ở Canada. Năm nay, học bổng mở rộng cho các cán bộ chuyên môn đang công tác. 
Cụ thể, đối tượng này bao gồm các chuyên gia đến từ một quốc gia thành viên ASEAN, là người từ học viện, khu vực tư nhân (các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và doanh nghiệp xã hội), khu vực công (bao gồm các bộ, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp…).

Những người thuộc đối tượng này phải làm việc ít nhất 5 năm, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý, phát triển chính sách hoặc ở vị trí ra quyết định hoặc là một học giả trong một tổ chức học thuật sau trung học, tổ chức nghiên cứu hoặc viện nghiên cứu…

Hạn nộp hồ sơ học bổng dành cho sinh viên là ngày 5.3.2020 và học bổng dành cho cán bộ chuyên môn là ngày 6.2.2020.

Ứng viên ứng tuyển sẽ tải mẫu đơn về máy tính, chuyển sang dạng .pdf hoặc ảnh, kèm theo tài liệu cần thiết và gửi email đến địa chỉ scholarship-bifts@cbie.caTổng hợp bởi: Giáo Dục Đại Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *